Bokningsformulär för undervisning i informationssökning

Bibliotekets undervisande team erbjuder undervisning för grupper i samband med självständiga arbeten där studenterna måste söka och använda litteratur utöver den obligatoriska kurslitteraturen. All undervisning sker tills vidare digitalt.

Exempel på innehåll:

*Institution:

*Kurskod:

*Ingår i följande program:

*Ditt namn:

*E-post:

*Antal studenter:

*Språk:

*Önskat datum och tid:

*Beskriv uppgift som kräver informationssökning och önskning om undervisningsinnehåll.

Bifoga studieguide eller annat dokument som beskriver krav på informationssökningen

Din bokning bekräftas via e-post. Tack för att du tog dig tid att fylla i uppgifterna!

Dina personuppgifterna (namn, e-post, telefonnummer) behövs i syfte att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Uppgifterna kommer därefter att raderas.

Medgivande - GDPR: Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet