Studenternas DiVA-checklista

Endast nedanstående information behöver fyllas i. Övriga fält i DiVA-formuläret kan lämnas tomma.

Författare

Alla författare ska vara med, vill du lägga till fler författare tryck på ”Ytterligare författare”.

Efternamn

Förnamn

Lokalt användarid (ditt student-id)

Organisation (din institution)

E-post (om du vill ha mejl när uppsatsen är inskickad till DiVA och när den har publicerats)

Externt samarbete

Ska fyllas i om arbetet har gjorts på uppdrag av eller i samarbete med ett företag, vårdcentral, myndighet eller liknande. Den externa parten har bidragit med t ex material, diskussioner etc och har ett intresse av frågeställningen.

Titel

Den titel du fyller i här kommer att hämtas till ditt examensbevis. Huvudtitel och Undertitel får tillsammans innehålla max 530 tecken.

Huvudtitel

Undertitel (om det finns)

Språk

Alternativ titel

Fyll i titel på engelska (eller annat för uppsatsen lämpligt språk). Även denna titel kommer att hämtas till ditt examensbevis. Lämnas dessa fält tomma kommer titel på originalspråk att visas på ditt examensbevis två gånger. Huvudtitel och Undertitel får tillsammans innehålla max 530 tecken.

Huvudtitel

Undertitel (om det finns)

Språk

Examen

Uppsatsnivå

Högskolepoäng

Utbildningsprogram alternativt Ämne/kurs (eller båda)

Innehållskategori

Denna ruta fylls i av dig som utfört ditt examensarbete på konstnärlig grund.

Konstnärligt arbete

Övriga uppgifter

År

Antal sidor (den sista numrerade sidan)

Nationell ämneskategori

Välj ett eller flera alternativ

Nyckelord

Finns det nyckelord även på annat språk, klicka på knappen Nyckelord på annat språk.

Nyckelord (åtskilda med kommatecken)

Språk

Abstract

Finns det Abstract på flera språk, klicka på Ytterligare abstract.

Abstract

Språk

Handledare

Alla handledare ska fyllas i.

Efternamn

Förnamn

Organisation (den institution handledaren tillhör)

Examinator

Efternamn

Förnamn

Organisation (den institution examinatorn tillhör)

Ladda upp fil

Det är endast den version av din uppsats som godkänts av examinator som ska laddas upp i DiVA.

Ladda upp uppsatsen i PDF-format


Kontrollera att allt stämmer och klicka på Skicka in.

Klicka på Avbryt/Spara utkast för att fortsätta registreringen vid senare tillfälle. Sparade utkast finns under Mina utkast.