Checklista för akademisk text

Min text är saklig och fri från personliga åsikter.

Min text är fri från talspråk.

Jag undviker att för ofta skriva ”jag” och ”man”.

Jag har korrekturläst min text och korrigerat eventuella stavfel.

Min text har en inledning och avslutning.

Min text utgår från ett tydligt syfte eller en klart formulerad fråga.

Min text är uppdelad i stycken enligt principen ”ett stycke – en tanke”.

Jag har kontrollerat att mina referenser är korrekt utformade.

Mina citat är ordagrant avskrivna och markerade med citationstecken och referens.

Jag har en korrekt utformad referenslista.